Mijn missie

Mijn persoonlijke missie is dat ik de ander vanuit Liefde en Inspiratie in Beweging wil brengen!

Zo wil ik vooral vrouwen helpen ontdekken wat hun talenten zijn, hoe zij zich zo kunnen ontwikkelen, dat geluk en energie weer in hun leven en loopbaan mogen terugkeren.

Lees verder

Mijn Roots

In Tanzania, waar ik ben geboren en een belangrijk deel van mijn jeugd heb doorbracht, is eigenlijk de basis gelegd voor mijn manier waarop ik in het leven sta en met mensen omga.

Als je opgroeit in een land waar de natuur, het licht en de geuren zo intens zijn en waar je met zoveel culturen opgroeit, dan kan het niet anders of je wordt er door gevormd. Mijn aanleg qua gevoeligheid (Hoogsensitiviteit) is daar zeker verder gevoed. Ik zie en hoor veel, voel snel wat er leeft en durf vragen te stellen.

Mijn aanpak

Je zou mijn manier van coachen eclectisch kunnen noemen. Dat betekent dat ik vanuit verschillende theorieën en methodieken mijn eigen aanpak heb ontwikkeld. In mijn opleiding, maar ook in bijscholing en zelfstudie heb ik kennis gemaakt met veel verschillende methodieken, therapieën en werkwijzen, zoals Gestalt-therapie, NLP, PRI, Familieopstellingen, Focussen, maar ook Yoga en Mindfulness.

In mijn persoonlijke proces van bewustwording hebben deze benaderingen mij heel veel opgeleverd. Ik ben diep onder de indruk van wat dit bij me heeft losgemaakt, en dat het op zoveel verschillende lagen in ons systeem doorwerkt. Deze ervaringen hebben mijn werk als coach sterk beïnvloed.

Mijn Loopbaan

Ik ben mijn loopbaan begonnen in de kinderopvang. De eerste jaren gewerkt met kinderen, daarna in meerdere ondersteunende en adviserende functies. Toen ik HR-adviseur was, lag mijn focus vooral op de ontwikkeling en potentie van de medewerker. Thema’s als werkplezier, motivatie en vitaliteit heb ik altijd gezien als bepalend voor de kwaliteit van het personeel, en daarmee dus ook voor het succes van de organisatie.

Mijn opleidingen zijn: Jeugdwelzijnswerk (CHN) en Personeel en Arbeid (NHL), beiden HBO opleidingen. Daarnaast heb ik diverse korte opleidingen en trainingen gevolgd tot o.a. Praktijkopleider, Management Kindercentra, Mensgericht Coachen en een training Systemisch Coachen en Focussen. Als bewijs van mijn vakmanschap ben ik gecertificeerd als Register Loopbaancoach bij de NOLOC, en geregistreerd coach bij de NOBCO.

Contact opnemen

Wat anderen over mij zeggen

"

"Samen met Annet ben ik op zoek gegaan naar wat mijn drijfveren zijn en waar mijn talenten liggen. Tegelijkertijd heeft ze me helpen inzien dat je een leven lang mag blijven leren en ontwikkelen en dat vragen stellen alleen maar goed is"

Geke

"

"Door het traject met Annet ben ik erachter gekomen wat ik echt leuk vind om te doen en waar ik goed in ben. Mijn werk bleek eigenlijk al veel van deze aspecten te hebben. Nu kan ik mijn sterke punten nog beter inzetten"

Marrit

"

"Ik heb het loopbaantraject als een verrijking voor mezelf ervaren. Ik weet nu beter waar mijn interesses liggen, waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Annet is een warme persoonlijkheid die goed naar je luistert en maatwerk levert. Samengevat: een succes!"

Gerda

"

"Door Annet kon ik goed nadenken over mijn verdere loopbaan. Door haar open en transparante houding kreeg ik alle puzzelstukjes in mijn hoofd op zijn plaats. Alleen daardoor kreeg ik al meer rust in mijn huidige werk."

"

"Een coach die echt aandacht voor je heeft en je op een betrokken manier een stukje verder brengt in je carrière en je leven."

Hugo

"

"Samen met Annet stil gestaan bij mijn huidige werk,
drijfveren en ambities. In al mijn vragen en
overwegingen werd ik op een prettige manier door
Annet gecoacht! "

"

“Ik vond de gesprekken met Annet heel prettig en duidelijk. Ze kwam met goede tips en handvatten wat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe baan.”

"

"Annet is een (levens)ervaren coach en bovenal een prettig persoon die mij geholpen heeft richting te geven aan mijn zoektocht in mijn loopbaan."

Siebrig

"

"Ik heb de coachingsgesprekken met Annet als zeer prettig ervaren. Ze kan goed luisteren en dankzij haar achtergrond en kennis kon ze daardoor goed aansluiten bij wat ik op dat moment nodig had. Zowel op loopbaanadvies vlak als persoonlijk vlak heeft ze me goed op weg geholpen."

"

“Qua werk zat ik totaal niet op mijn plek. Waarom ik dit voelde vond ik moeilijk te duiden. Tijdens het traject bleek dat mijn interesses en competenties niet in lijn liggen, dit verklaarde veel. Verder hebben we onderzocht wat dan wel goed bij mij past en heeft Annet middels haar netwerk mij in contact gebracht met andere mensen in hetzelfde beroep. Voor mij is het een heel waardevol traject geweest!”

Dieuwke

"

“Naast het inzichtelijk krijgen van mijn eigen competenties en interesses, hielp Annet mij om met andere ogen naar eerdere problemen te kijken. Die deeltijd studie die zo veel moeite kostte? Misschien was het niet de studie, maar de niet passende werkplek die dit zo lastig maakte. Zo pak ik met frisse moed weer dingen op waarvan ik dacht dat ze niet bij mij pasten”