PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Watwiliknou.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten van en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Watwiliknou.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw IP-adres

 

WAAROM WATWILIKNOU.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Watwiliknou.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Watwiliknou.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit Loopbaancoaching, Outplacement, Re-integratie, Studiekeuzeadvies of een andere vorm van Coaching .

HOE LANG WATWILIKNOU.NL GEGEVENS BEWAART

Watwiliknou.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst tot stand komt, dan is Watwiliknou.nl wettelijk verplicht uw gegevens maximaal 2 jaar te bewaren, tenzij anders wordt afgesproken. Daarna worden ze vernietigd.

DELEN MET ANDEREN

Watwiliknou.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor wordt u eerst gevraagd een machtiging te ondertekenen.

GOOGLE ANALYTICS

Watwiliknou.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar-, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Watwiliknou.nl heeft hier geen invloed op. Watwiliknou.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@watwiliknou.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Watwiliknou.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Watwiliknou.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@watwiliknou.nl

www.watwiliknou.nl is een website van Watwiliknou.nl, en is als volgt te bereiken:
Postadres /vestigingsadres: Stationsweg 26, 8911 AJ Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57006261
Telefoon: 06-456 781 12
E-mailadres: info@watwiliknou.nl